Otpočela kurbanska akcija Mešihata

Mešihat Islamske zajednice obavještava vjernike da je otpočeo kurbansku akciju za 2021. godinu, iz koje će biti obezbjeđeno kurbansko meso za potrebe ishrane učenika odgojno-obrazovnih ustanova i korisnika Centra za humanitarni rad Hajrat, ugroženih i siromašnih porodica na prostoru Islamske zajednice, te da se uplate mogu izvršiti na blagajni Mešihata ili blagajnama medžlisa Islamske zajednice, dok će se klanje kurbana obaviti pod nadzorom predstavnika Mešihata, poštujući sve vjerske i higijensko-sanitarne mjere, uz izvršenje popisanih analiza mesa svakog zaklanog grla u cilju utvrđivanja nepostojanja zaraznih bolesti.
Imajući u vidu još uvijek nestabilnu epidemiološku situaciju i aktuelno stanje epidemije korona virusa, Mešihat ni ove godine neće vršiti prijem živih kurbana, niti zaklanih u režiji pojedinaca, te da se u danima Bajrama neće vršiti organizirana podjela kurbanskog mesa na platou Mešihata, što je bila praksa ranijih godina, već će se podjela kurbanskog mesa siromašnim licima, zdravstvenim i socijalnim ustanovama vršiti nakon Bajrama, shodno potrebama i dogovoru.
S obzirom na aktuelnu situaciju i nepostojanje zainteresiranih otkupljivača, Mešihat ni ove godine neće vršiti prijem ovčijih kurbanskih koža, te poziva sve one koji u privatnoj režiji budu klali kurbane da izvrše propisano zbrinjavanje ovčijih kurbanskih koža.
Očekujući razumijevanje vjernika za pomenute odluke, molimo Uzvišenog Allaha dž.š. da ukabuli sve naše ibadete i kurbane, te da nas zaštiti iskušenja zaraze i bolesti.

Mešihat Islamske zajednice

Ostale aktivnosti