“O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stičete i od onoga što vam Mi iz zemlje dajemo…” (Kur’an 2:267)

Centar za humanitarni rad Hajrat

0 +
Izgradjenih domova
0 +
Korisnika vakufskih kuhinja
0 +
Jetimi o kojima brinemo
0 +
Stipendija
CHR Hajrat

Mi smo Centar za humanitarni rad “Hajrat”, ili skraćeno – CHR “Hajrat”.

Vjera nas uči da pomažemo drugima, posebno kada su glad i neimaština u pitanju. Islam naređuje da se ljudima čini dobro. Mislim da smo jedina Islamska zajednica na Balkanu koja ima kuhinje i otvorila ih je da ne bi bilo gladnih.

Postani volonter!

Želiš da svoje slobodno vrijeme staviš u službu dobra? Prijavi se i volontiraju u Centru za humanitarni rad Hajrat!

Kako radimo?

CHR Hajrat

Osnovani smo 2008 godine. Naš osnivač je Islamska zajednica u Srbiji (IZuS). Djelujemo u okvirima IZuS. 

Humanitarna organizacija

Pomažemo svima, onoliko koliko smo u mogućnosti. Ne pravimo rasne, vjerske, nacionalne, niti bilo koje druge razlike među onima koje mi pomažemo

Doniraj!

Želiš da svoje novac stavi u službu dobra? Doniraj Centru za humanitarni rad Hajrat, i budi siguran da si učionio/la dobro delo!

Kako mogu da pomognem?

"Što god da podijelite, On će vam naknaditi, jer On je najbolji opskrbnik."
(Buharija)
”Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet koji će im dati.”

(Et-Tevbe, 111)
”Ko je taj koji Allahu drage volje zajam daje, pa mu ga On mnogostruko vraća?”
(El-Bekare, 245)
”Reci: "Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udijelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje."
(Es-Sebe’, 39)
”Reci: "Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udijelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje."
(Es-Sebe’, 39)
”O vjernici, dijelite od lijepih stvari koje ste stekli, i od onoga što smo vam Mi iz Zemlje izveli! Ne izdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili, kada ni sami to ne biste primili osim zatvorenih očiju! I znajte da je Allah nezavisan i hvale dostojan!’’
(El-Bekare, 267)
”Nećete postići dobro sve dok ne budete dijelili od onoga što vam je drago!”
( Ali Imran, 92)
”Lijepa riječ i oprost vredniji su od milostinje koju prati vrijeđanje! A Allah je nezavisan od svakoga i blag! O vjernici, ne kvarite milostinje vaše prigovorima i uvredama.”
(El-Bekare, 263-264)
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,:“Doista im je Allah propisao imetak u njihovom imetku, koji se uzima od njihovih bogatih (muslimana), pa se vraća (daje) njihovim siromašnim (muslimanima).“
(Buharija i Muslim)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ”Kome je draži imetak iz nasljedstva nego vlastiti imetak?” Rekoše: ”Allahov Poslaniče, svakome od nas draži je njegov imetak.” Reče: ”Doista je njegov imetak onaj koji podjeli, a imetak njegovog nasljednika onaj koji ostavi iza sebe.”
(Buharija)
Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Sadaka ne umanjuje imetak.”
(Muslim)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”U svakome danu u kome osvanu ljudi spuste se dva meleka. Jedan od njih kaže: Allahu, dadni još više onome ko troši, a drugi kaže: Allahu, dadni propast onome ko škrtari.”
(Buharija i Muslim)
"Tajna sadaka gasi srdžbu Gospodara i otklanja loš svršetak (smrt)!"
(Hadis bilježi Tirmizi)
U hadis kudsijju kojeg prenosi Ebu-Hurejre r.a. Allah, subhanehu ve te'ala, je rekao: „O sine Ademov, udijeli, pa ću i Ja tebi udijeliti!"
(Buharija)
Od Ebu-Hurejre r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Milostinja neće umanjiti imetak, niti će čovjek oprostiti a da mu Allah neće povećati ponos i niko neće biti skroman radi Allaha, a da ga Allah neće uzdići."
Muslim
Od Abdullaha b. Amra r.a. se prenosi da je neki čovjek upitao Allahova Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem: „Koji je to islam najbolji?" Odgovorio je: „Da udjeljuješ hranu i nazivaš selam onome koga znaš i onome koga ne znaš!"
(Buharija, Muslim)
Previous
Next
Želiš da pomogneš rad Centra za humanitarni rad Hajrat? Želiš da učiniš dobro djelo a ne znaš kome da pomogneš? Ukoliko želiš da saznaš više, pomogneš ljudima u nevolji i učiniš dobro djelo, budi slobodan da nas kontaktiraš za sva svoja pitanja!

Naše aktivnosti