CHR Hajrat – Donacija Udruženju za pomoć osobama s autizmom

Hajrat i džemat Ebikon u Švicarskoj brinu o Udruženju za pomoć osobama s autizmom u Novom Pazaru. Uručena finansijska sredstva.

Hajrat i dobri ljudi podržavali rad Udruženja za pomoć osobama s autizmom u Novom Pazaru koje trenutno u sklopu svog programa brine o dvadeset korisnika mada brojka raste. Nažalost, zbog teške finansijske situacije rade svaki drugi dan po četiri sata. Za više nema mogućnosti. Uskoro će i zima pa treba, između ostalog, uraditi grijanje i izolaciju, takozvanu senzornu sobu za rad sa specijalnim  svjetlosnim i zvučnim efektima koja pomaže stabilizaciji njihovog stanja i osjećanja. Hajrat i dobri ljudi osluškuju i njihove potrebe i pomažu

Inače, Udruženje za pomoć osobama sa autizmom Novi Pazar djeluje u okviru džamije u Salakovcu koje je osigurala Islamska zajednica bez ikakve nadoknade i na neodređeno vrijeme ustupila prostorije.

Udruženje nema nikakva primanja a funkcionira zahvaljujući dobrim ljudima i njihovim sredstvima.

Ostale aktivnosti