Ni ove zime CHR Hajrat nije zaboravio porodice slabijeg materijalnog stanja. Drvima za ogrijev biće snabdeveno oko 60 porodica. Iako ova zima nije teška – noći su hladne, pa je ogrijev potreban svakoj porodici. Hajrat brine o onima koji nisu u situaciji priuštiti ga. U saradnji sa HO Bošnjaci Frankfurta i dijaspore, džematom Sandžak iz Dortmunda i pojedincima iz Sandžaka obezbijeđena su sredstva i mnoge porodice ove zime mogu mirno spavati.

“Evo ovdje smo prisustvovali podjeli ogrijeva porodici gdje živi pet članova, od kojih je, nažalost, troje bolesno. Sa ovim drvima za ogrijev pomogli smo ovu porodicu. Koristim ovu priliku da se zahvalim Bošnjacima Frankfurta i dijaspore kao i džematu iz Dortmunda koji su nam pomogli da zajednički organizujemo i pomognemo ovu hairli akciju. Molim Boga dragog da im podari svaku sreću, hair i bereket u porodici i da Allah dragi nagradi sve donatore koji pomažu Hajrat, koji daju na Božjem putu, da Allah dragi ukabuli i sačuva i njih i njihove porodice”, kazao je direktor CHR Hajrata Mirsad ef. Bećirović.

Ostale aktivnosti